Unido hợp tác cùng Bridge Mutual để nâng tầm bảo mật cho tài sản kỹ thuật số

09:45 - 11/03/2021

Để nâng tầm bảo mật cho tài sản kỹ thuật số Unido mới đây đã thông báo hợp tác với Bridge Mutual, một nền tảng bảo hiểm tuỳ chọn.

Bridge Mutual (BMI) là gì?

Bridge Mutual là sản phẩm xây dựng trên nền tảng Polkadot, cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi tập trung, định hướng đối tượng khách hàng là mọi đối tượng sử dụng, phát triển sản phẩm blockchain.

“Người dùng có thể cung cấp thanh khoản cho các quỹ bảo hiểm để được chia lợi nhuận khi khách hàng trả phí dịch vụ bảo hiểm, đồng thời có thể tham gia vote (bỏ phiếu) cho việc chi trả / bồi thường cho các trường hợp nhận bảo hiểm”

Lĩnh vực mà Bridge Mutual hướng tới chính là bảo hiểm trong DeFi (tài chính phi tập trung) cũng như toàn bộ không gian blockchain còn non trẻ hiện tại.

UNIDO là gì?

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) là một cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc có trụ sở đặt tại Viên, Áo. UNIDO được thành lập ngày 1.1.1967 theo Nghị quyết 2152 (XXI) ngày 17/11/1966  của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

UNIDO không phải là cơ quan tài trợ vốn mà chỉ là cơ quan chuyên môn tư vấn về lĩnh vực phát triển công nghiệp của LHQ. 

Mục đích thành lập của UNIDO là đóng vai trò cơ quan điều phối trung tâm cho các hoạt động công nghiệp trong hệ thống LHQ và thúc đẩy phát triển và hợp tác công nghiệp tại cấp độ toàn cầu, khu vực, quốc gia và liên ngành.

UNIDO có vai trò khách quan tương đối trong việc giúp đỡ các nước đang phát triển, tạo diễn đàn trao đổi, thương lượng giữa các nước phát triển và đang phát triển trong việc thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Unido hợp tác cùng Bridge Mutual để nâng tầm bảo mật cho tài sản kỹ thuật số

Nhằm giúp các doanh nghiệp có một điểm tiếp cận thuận lợi và an toàn với dịch vụ quản lý quỹ, đồng thời là các sản phẩm đầu tư DeFi, Unido ($UDO) sẽ tích hợp sản phẩm bảo hiểm tuỳ chọn của Bridge Mutual vào hệ thống Unido Wallet.

Để bảo vệ lượng tài sản tiền mã hoá của mình với các quy trình phi tập trung cũng như minh bạch, mang lại nhiều lớp bảo vệ cho tài sản, quan hệ hợp tác với $ BMI cho phép khách hàng của $UDO mua nhiều sản phẩm bảo hiểm tùy chọn.

Ngoài ra, Bridge Mutual sẽ hưởng lợi từ dịch vụ quản lý mã khoá đa chữ ký để có thể phát triển ứng dụng của mình một cách bảo mật nhất.