Hiển thị

09:31 - 13/02/2022

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SỤT GIẢM DO CĂNG THẲNG GIỮA NGA-UKRAINE

Thị trường chứng khoán luôn ở trong trạng thái phân cực, không phân biệt tâm lý thời điểm là tăng hay giảm.

21:49 - 12/02/2022

NHÀ LẬP PHÁP CANADA GIỚI THIỆU DỰ LUẬT KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC TIỀN ĐIỆN TỬ

Một dự luật đã được đưa ra ở Canada để khuyến khích sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử. “Canada nên thu hút hàng tỷ đô la đầu tư vào...

21:09 - 12/02/2022

CƠ QUAN THUẾ ARGENTINA SẼ CÓ THỂ TỊCH THU VÍ KỸ THUẬT SỐ ĐỂ THU NỢ THUẾ

Cơ quan Thuế Argentina (AFIP) giờ đây sẽ có thể tịch thu tài sản mà người nộp thuế có trong ví kỹ thuật số nếu họ có nợ với tổ chức. Khuyến nghị cho...

16:14 - 11/02/2022

BlackRock có kế hoạch cung cấp giao dịch tiền điện tử.

BlackRock đã chuẩn bị cho việc cung cấp giao dịch tiền điện tử của mình kể từ tháng 6 năm ngoái.

15:42 - 09/02/2022

FLOW GIỚI THIỆU NGUỒN CẤP DỮ LIỆU GIÁ CHAINLINK TRÊN ETHEREUM BLOCKCHAIN

Vì Ethereum lưu trữ một số ứng dụng mạnh mẽ nhất trong DeFi và Web 3, Flow tin rằng việc giới thiệu nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink sẽ giúp chúng phục...

13:20 - 09/02/2022

POLYGON BẢO ĐẢM 450 TRIỆU ĐÔ LA MỸ TÀI TRỢ TỪ NHÓM DO SEQUOIA DẪN ĐẦU, KẾ HOẠCH MỞ RỘNG...

Polygon tìm cách sử dụng những khoản tiền này để thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng Web 3.0 khi nó tìm cách trở thành Dịch vụ Web Amazon của thế...